Sammen om et felles mål!

Alle selskapene tilknyttet DMGR har en digital arbeidsprosess og bakgrunn fra teknologi. 
Sammen bygger vi markedets beste byrågruppe innen Marketing Technology

Ved å ha en klar og tydelig strategi om å bygge størrelse ved organisk vekst med samarbeid og oppkjøp, finnes det mange fallgruver. Vi som en byrågruppe i sterk vekst må være svært aktsom på hvordan miljø, kultur og samarbeid flyter. Derfor har vi valgt å alltid ha en "bli kjent" prosess før et eventuelt oppkjøp.

DMGR har en varsom, men samtidig sterk pågang med å bygge relasjoner til byråer vi ønsker inn i vår byrågruppe. Enten det gjelder samarbeid eller oppkjøp. Målet er å fusjonere selskaper inn i gruppen. Men før dette gjøres, er det en hel del andre prosesser som gjøres. I alle tilfellene begynner våre byråer med et Cooperation medlemskap, før de flytter seg videre i løpet mot Community. Etter vi ser miljø, kultur og samarbeid flyter og har ambisjoner om sterkere bånd introduseres en Equity medlemskap. Det er i denne prosessen DMGR kjøper deler av eller hele selskapet inn i gruppen.

Cooperation

  • DMGR bidrar i arbeidet om nye kunder og oppdrag for dere å jobbe med. En samarbeidsavtale mellom selskapene beskriver hvilke tjenester DMGR kan kjøpe av byrået. Her har vi rådighet og all fakturering med sluttkunden. Dette danner grunnlaget for videre dialog og er første steg for å se hvordan et potensielt samarbeid vil fungere i praksis.

Community

  • Videre samarbeidsavtale, men også inkluderende interne priser fra våre andre selskaper i gruppen. Ved inngåelse av Community samarbeid gir DMGR en opsjonsavtale om kjøp av byrået, dersom dette er ønskelig fra begge parter. DMGR tilbyr også ved inngåelse av denne type samarbeid, en tjeneste med Sales support. Der vi med vårt nettverk bidrar til salg av byråets tjenester for utføring i byråets medarbeidere.

Equity

  • Som et fullverdig equity medlem "bytter" vi aksjer mellom byrå og DMGR. Du som selger et byrå får aksjer hos oss, og vi får aksjer hos deg. Som et selskap i gruppen kommer også fordelene som samlet kostnader rundt forsikringer, rekruttering, forettningsutvikling, systemer, innkjøp, regnskap og andre tjenester som ansees å være gruppens konsernkostnader. Med DMGR som aktive eiere bidrar vi også i byråets styre, bedre vilkår på kjøp av tjenester og hjelp til videre vekst og eventuelt finansiering, ved behov.

Cloud Hosting

$29.99 /Month

Vår visjon er å lage lidenskapelig god markedsføring. Med et mål om å være den foretrukne byrågrupperingen, som byråer og kunder vil samarbeide med.