Inbound marketing prinsippet

Inbound marketing refererer til en tilnærming til markedsføring som er datastyrt og helhetlig, og som tar sikte på å tiltrekke et publikum mot et merke og konvertere publikum til langvarige kunder.